Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

II etap koncepcji „Uniwersytet Samorządności”- Lista projektów zatwierdzonych (10.05.2022)

I etap Inicjatywy został zakończony w 2021 roku, w trybie konkursu wybrano 18 gmin, reprezentujących poszczególne powiaty, które otrzymały pomoc finansową na wykonanie zadań inwestycyjnych polegających na utworzeniu obiektów szkoleniowych. Beneficjenci, którzy wykonali I etap zobowiązani są do realizacji II etapu szkoleniowego w latach 2022-2025 w każdym roku jego trwania.

W dniu 18 marca 2022 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na realizację II etapu Inicjatywy zakładającej przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i szkoleń w utworzonych placówkach.  W wyniku naboru 18 uprawnionych gmin złożyło wnioski o przyznanie pomocy, które zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej zgodnie ze Szczegółowymi warunkami i trybem przyznawania pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2022 r. w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”. Po weryfikacji została sporządzona lista rankingowa, na której znalazło się 18 wnioskodawców. Łączna kwota pomocy dla przedłożonych aplikacji wynosi
256 991,00 zł z czego koszty całkowite stanowią wartość 350 095,66 zł.

Zatwierdzona lista została skierowana pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego celem podjęcia stosownej uchwały przyjmującej wnioski do realizacji. Planowy termin podpisywania umów pomiędzy gminami, a Samorządem Województwa to czerwiec br.

Do pobrania:

Uchwała Nr 368/7722/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków złożonych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025" na realizację II etapu koncepcji "Uniwersytet Samorządności"

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025" na realizację II etapu koncepcji "Uniwersytet Samorządności"

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl