Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

W dniu 28 marca br. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020” oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2017 roku.

        Do Programu Gmina może przystąpić tylko w pierwszym roku trwania Programu, natomiast w 2019 roku będzie możliwość zmiany zgłoszonego sołectwa. O pomoc finansową ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania w ramach PPOW mogą ubiegać się gminy, które zgłoszą sołectwo do udziału w Programie do dnia 30 kwietnia 2017 roku,  z wyłączeniem sołectw, które brały udział w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi w latach 2011-2016. Zgłoszenie nowego sołectwa wymaga podjęcia uchwały Zebrania Wiejskiego     w sprawie przystąpienia do Programu oraz stosownej uchwały Rady Gminy o zgłoszeniu udziału w Programie.  

Jednocześnie nadmieniam, że niezbędnym warunkiem uczestnictwa dla nowych sołectw jest udział w warsztatach „Planowanie w procesie odnowy wsi”, podczas których zostanie stworzona Sołecka Strategia Rozwoju Wsi.

Nabór wniosków do realizacji odbędzie się w terminie od 21 kwietnia do 12 maja 2017 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 można uzyskać w komórce odpowiedzialnej za wdrażanie Programu, tj. Oddziale informacji, promocji i organizacji oraz realizacji wojewódzkich programów wsparcia obszarów wiejskich, tel. 17-747 69 09 i 17-747 69 48.

 

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl