Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

  • Wzory dokumentów potrzebnych do rozliczenia zadań realizowanych w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi w 2022 r. - do pobrania,
  • Wzory dokumentów potrzebnych do rozliczenia zadań w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” w 2022 r. - do pobrania

  • Sołecka Strategia Rozwoju Wsi na lata 2021-2025 - wzór do pobrania w 2021 roku,

  • Wzory dokumentów potrzebnych do rozliczenia zadań realizowanych w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi w 2021 r.- do pobrania,

  • Wzory dokumentów potrzebnych do rozliczenia zadań w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” w 2021 r. - do pobrania

 

 

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl