Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Sołeckie Strategie Rozwoju Wsi - Lista projektów zatwierdzonych (10.05.2022)

W dniu 28 lutego 2022 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na realizację zadań określonych w Sołeckich Strategiach Rozwoju Wsi. Złożone aplikacje zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej zgodnie ze Szczegółowymi warunkami i trybem przyznawania pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2022 r. Po zakończonej weryfikacji została sporządzona lista rankingowa, na której znalazło się 87 wnioskodawców, uzyskując liczbę punktów od 53 do 27. Łączna kwota pomocy dla przedłożonych aplikacji wynosi 1 020 039,00 zł,
z czego koszty całkowite stanowią wartość 2 751 424,47 zł.

Zatwierdzona lista została skierowana pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego celem podjęcia uchwały przyjmującej wnioski do realizacji. Planowy termin podpisywania umów pomiędzy gminami, a Samorządem Województwa to czerwiec br.

Do pobrania:

Uchwała Nr 368/7721/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków złożonych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025" na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025" na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl