Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Koncepcja „Uniwersytet Samorządności” została powołana do realizacji w 2019 r. W ramach I etapu Inicjatywy zakończonego w ubiegłym roku, wybrano 16 gmin, reprezentujących poszczególne powiaty, które otrzymały pomoc finansową na wykonanie zadań inwestycyjnych polegających na utworzeniu obiektów szkoleniowych. Beneficjenci, którzy wykonali I etap zobowiązani są do realizacji II etapu szkoleniowego w 2020 roku.

W dniu 9 kwietnia 2020 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na realizację II etapu Inicjatywy zakładającej przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i szkoleń w utworzonych placówkach.  

W bieżącym roku, 16 uprawnionych gmin złożyło wnioski o przyznanie pomocy, które zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej zgodnie ze Szczegółowymi warunkami i trybem przyznawania pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2020 r. w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”. Po weryfikacji została sporządzona lista rankingowa, na której znalazło się 16 wnioskodawców. Łączna kwota pomocy dla przedłożonych aplikacji wynosi 210 526,00 zł, z czego koszty całkowite stanowią wartość 289 513,08 zł

Zatwierdzona lista rankingowa została skierowana pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego celem podjęcia uchwały przyjmującej wnioski do realizacji. W przypadku przyjęcia uchwały przez radnych województwa, będą zawierane umowy o dofinansowanie zadań z gminami w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” w 2020 r.

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl