Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

  Spotkanie szkoleniowe, na którym omówione zostaną szczegóły dotyczące prawidłowej realizacji inicjatyw edukacyjnych w ramach II etapu koncepcji
"Uniwersytetu Samorządności" odbędzie się 6 marca o godz. 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego ,Sala nr 212.

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl