Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Obecnie trwają prace nad budżetem Województwa Podkarpackiego. Po jego przyjęciu będzie znana wysokość środków jakie będą zaangażowane we wdrażanie Programu. Wzorem poprzednich lat zostanie przyjęta uchwała w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w roku 2015 w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016. Zawarte w uchwale rozwiązania pozwolą przygotować się gminom do udziału w Programie w tym roku. Pismo zawierające informacje na temat przyjętych rozwiązań, zostanie rozesłane niezwłocznie po przyjęciu w/w rozwiązań przez Zarząd Województwa.

Ewentualne pytania można kierować pod numer tel. 17 747 69 36 (Joanna Kaplyta, Piotr Karnas).  

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl