Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Nowi uczestnicy powołali Sołeckie Grupy Odnowy Wsi funkcjonujące w ramach Programu w danym sołectwie, reprezentowane przez przedstawicieli lokalnych społeczności. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się m.in. z zasadami Programu oraz sposobem aplikowania o środki z budżetu Województwa. Ponadto grupy odnowy wsi przeszły szkolenie dotyczące tworzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi.

Warsztaty zorganizowano w ramach realizacji cyklu szkoleniowo-aktywizującego w procesie odnowy wsi. Głównym zadaniem tego elementu jest przygotowanie liderów wiejskich do prowadzenia działań objętych Programem w swoich społecznościach lokalnych poprzez przekazanie im modułowo opracowanych porcji wiedzy i umiejętności. Celem cyklu jest również pobudzenie do długofalowej i samopodtrzymującej się aktywności na rzecz procesu odnowy wsi oraz pozyskiwania trwałego poparcia danego środowiska dla prowadzonych działań.

W czasie warsztatów grupy odnowy wsi przeszły instruktaż dotyczący tworzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi. W szkoleniu pn. „Planowanie w procesie odnowy wsi” uczestniczyło 56 osób reprezentujących 24 sołectwa przystępujące po raz pierwszy do Programu.

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl