Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

W ramach części edukacyjnej każda z gmin pozostaje zobowiązana do zorganizowania i przeprowadzenia, co najmniej 6 inicjatyw edukacyjnych. Tematyka planowanych szkoleń zapowiada się atrakcyjnie. Zajęcia dotyczyć będą m.in. kwestii: ekologii, historii, zagadnień samorządowych czy etnografii ale niektóre będą miały również wymiar praktyczny ponieważ część beneficjentów zdecydowała się przeprowadzić warsztaty np. z: robotyki, pierwszej pomocy przedmedycznej, tradycyjnego rękodzieła, pielęgnacji drzew i krzewów a nawet elementów samoobrony. Przygotowana przez Samorząd Województwa Podkarpackiego inicjatywa niewątpliwie uatrakcyjnia kierowaną do Mieszkańców Podkarpacia ofertę edukacyjną, stwarzając dodatkowe możliwości rozwijania ich zainteresowań i pasji a także budowania ważnych elementów świadomości społecznej. Wszystkie zajęcia są otwarte i bezpłatne, dlatego serdecznie zapraszamy do udziału!
Pod koniec czerwca zostaną podpisane umowy o dofinansowanie zadań. Szczegóły będziemy podawać na bieżąco.

Do pobrania:

1. Uchwała Nr XLIX/827/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  30 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności (plik doc.rozmiar 18 KB),

2. Załącznik Nr 1 do uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  w Rzeszowie Nr XLIX/827/22 z dnia 30 maja 2022 r. - Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym udziela się pomocy finansowej w 2022 roku w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na realizację II etapu koncepcji "Uniwersytet Samorządności"( (plik doc.rozmiar 16 KB).

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl