Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Środki przypadające na jednego beneficjenta nie są wysokie ale bardzo oczekiwane gdyż wraz z wkładem własnym pochodzącym z budżetu gminy pozwalają zrealizować zadanie wpisane do Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi. Są to drobne inicjatywy będące realizacją pomysłów mieszkańców poszczególnych sołectw.  W tym roku w ramach zapisanych zadań m.in.: modernizowane i wyposażane będą świetlice wiejskie oraz domy kultury, zagospodarowana zostanie przestrzeń wiejska infrastrukturą sportową i rekreacyjną. Innym typem zadań są imprezy plenerowe o integracyjnym charakterze, które planują zorganizować niektóre gminy.
Pod koniec czerwca zostaną podpisane umowy o dofinansowanie zadań. O związanych z tym szczegółach będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

1. Uchwała Nr XLIX/826/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  30 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 r. w ramach„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi, (plik doc.rozmiar 19 KB),

2. Załącznik Nr 1 do uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr XLIX/826/22 z dnia 30 maja 2022 r. - Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym udziela się pomocy finansowej w 2022 roku w ramach  „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi. (plik doc.rozmiar 31 KB).

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl