Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie „planowania w procesie odnowy wsi” skierowane jest zarówno do gmin będących już uczestnikami Programu jak i do nowych, które chciałyby przystąpić do PPOW w bieżącym roku. Spotkanie szkoleniowe w ramach realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi PPOW 2021-2025  odbędzie się w dniu 18 lutego o godzinie 11.00  w formie on-line (webinarium).

W przypadku działań służących realizacji drugiego etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” szkolenie dedykowane jest 18 gminom, wybranym w trybie konkursowym w poprzednim roku. Odbędzie się ono 1 marca o godzinie 11.00 w formie on-line (webinarium).

W ramach cyklu szkoleniowo-aktywizującego zostaną poruszone kwestie związane z ogłoszonymi naborami wniosków o dofinasowanie zadań służących wdrażaniu Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi w zakresie Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi oraz drugiego etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”. Omówione będą zasady ubiegania się o pomoc finansową z budżetu województwa w 2022 roku oraz dokumenty aplikacyjne.

Szkolenie przeprowadzą pracownicy Oddziału organizacji wewnętrznej oraz realizacji wojewódzkich programów wsparcia obszarów wiejskich Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP w Rzeszowie.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel.: 17 747 6909.

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl