Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Pomoc pochodzi z budżetu Województwa Podkarpackiego i trafi do 16 uprawnionych gmin, wybranych w trybie konkursowym w poprzednim roku. W ramach dofinansowania jednostki samorządu terytorialnego otrzymają środki finansowe na wykonanie zadań polegających na zorganizowaniu co najmniej 4 bezpłatnych inicjatyw edukacyjnych w swoich powiatach. Wykłady, warsztaty, seminaria i szkolenia mają być odpowiedzią na  lokalne potrzeby w zakresie wiedzy z różnych dziedzin. Kwota wsparcia w ramach jednego wniosku wynosi maksymalnie do 15 000 zł, pozostałe koszty potrzebne do zrealizowania przedsięwzięcia ponosi we własnym zakresie wnioskodawca.

W dniu 9 kwietnia 2020 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na realizację II etapu Inicjatywy w ramach PPOW 2017-2020, 12 maja 2020 r. lista wybranych operacji została przyjęta przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Łączna kwota pomocy w ramch 16 przedłożonych wniosków o dofinasowanie wynosi 210 526,00 zł,zaś koszty całkowite sięgają prawie 290 tys. zł.  

Koncepcja „Uniwersytet Samorządności” została powołana do realizacji w 2019 r. Jej dwuetapowy charakter zakładał, w pierwszym roku wykonanie zadań inwestycyjnych polegających na utworzeniu lub dostosowaniu obiektów do celów dydaktycznych.

Rok 2020 to planowo realizacja darmowych szkoleń dla mieszkańców w ramach zakładanych bloków tematycznych obejmujących zagadnienia m.in.
z zakresu: historii i tradycji regionu, ekologii, etnografii, samorządności, tematyki promocyjno-gospodarczej. Możliwe jest również przeprowadzenie zajęć praktycznych np. z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Głównym celem uruchomienia Uniwersytetu Samorządności jest wdrażanie działań ukierunkowanych na wspieranie idei społeczeństwa obywatelskiego w małych miejscowościach i propagowanie idei samorządności wśród mieszkańców tych regionów. Efektem realizacji Inicjatywy będzie również kreowanie lokalnych liderów, m.in. sołtysów czy radnych.

 Kolejnym etapem realizacji Inicjatywy będzie zawieranie umów o dofinansowanie w systemie korespondencyjnym według założeń nastąpi to w lipcu br. 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl