Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Nabór wniosków o dofinasowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego został przeprowadzony w dniach od 3 lutego do 6 marca 2020 roku.

Kolejnym etapem, we wdrażaniu Programu, będzie  przekazanie pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały o udzieleniu pomocy finansowej w 2020 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

W przypadku przyjęcia stosownej uchwały przez radnych województwa, decydującej o udzieleniu pomocy, będą zawierane umowy o dofinansowanie zadań z gminami, na podstawie zatwierdzonej listy rankingowej. 

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwala Lista Rankingowa.pdf)Uchwala Lista Rankingowa.pdf[ ]1616 kB

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl