Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Ponadto konkurs to doskonała okazja do promowania i nagradzania tych sołectw z terenu województwa podkarpackiego, które dbają o kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnują środowisko naturalne, wyróżniają się w dziedzinie podnoszenia estetyki wsi, chronią lokalne dobra kultury i krajobraz oraz aktywizują społeczność sołectwa do wspólnych działań.

Zgłoszenie do Konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2019”wraz z prezentacją należy składać:

w sekretariacie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,

w terminie do 12 sierpnia 2019 r .

Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać w Departamencie PROW Urzędu, pod nr tel. 17 747 69 09, 17 747 6948.

 

Do pobrania:

Zgłoszenie do Konkursu


© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl