Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

W tym roku w zakresie przeprowadzonego naboru wniosków o pomoc finansową przedłożonych zostało 78 wniosków o dofinasowanie z budżetu województwa podkarpackiego. Wszystkie
z przedłożonych aplikacji przeszły pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Jeden z przedłożonych wniosków został odrzucony na etapie weryfikacji. Z uwagi na limit kwoty budżetu przewidzianego na 2019 r. pomoc z PPOW otrzymały gminy z uzyskaną najwyższą punktacją w ramach przeprowadzonej oceny wniosków.

Następnym etapem będzie niezwłoczne zawarcie umów o dofinasowanie zadań.

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl