Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Wykaz miejscowości do przeprowadzenia wizji lokalnych
 *Miejscowość:  Gmina:
Bieliny   Gmina Ulanów
Góra Motyczna  Gmina Żyraków
Haczów   Gmina Haczów
Horyniec Zdrój  Gmina Horyniec Zdrój
Jagiełła  Gmina Tryńcza
Jaślany  Gmina Tuszów Narodowy
Kombornia  Gmina Korczyna
Ostrów  Gmina Radymno
Rakszawa  Gmina Rakszawa
Zgłobień  Gmina Boguchwała

*Miejscowości zostały ułożone w kolejności alfabetycznej

 W tym roku podkarpackie gminy zgłosiły do konkursu 19 miejscowości, jeden z wniosków nie spełnił wymogów formalnych i nie mógł zostać oceniony. W dniu 23 września zakończył się I etap Konkursu Piękna Wieś Podkarpacka 2022 r. W powyższych 10 miejscowościach zostaną przeprowadzone wizje lokalne zgodnie z ustalonym harmonogramem konkursu w terminie do 31 października 2022 r.

W drugim etapie konkursu, za pośrednictwem specjalnie utworzonej strony internetowej, będzie można wziąć udział w głosowaniu i wyborze „Najpiękniejszej wsi podkarpackiej” w 2022 roku.  Zapraszamy aktywne społeczności lokalne, do głosowania na poszczególne miejscowości. O zwycięstwie zadecyduje suma głosów internautów oraz wyniki oceny dokonanej przez komisję konkursową.
O terminie glosowania poinformujemy niebawem. Szczegółowe informacje na temat głosowania internetowego znajdują się w regulaminie konkursu.

O KONKURSIE:

Konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka” jest elementem Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025, który ma na celu pokazanie szerszemu kręgowi odbiorców piękna wiejskiego krajobrazu, promowanie idei wspólnego działania społeczności wiejskiej nastawionego na uzyskanie wspólnej korzyści w postaci przyjaznej dla mieszkańców, zadbanej, pięknej wsi stanowiącej wizytówkę nie tylko społeczności lokalnej, ale również regionu. Nowością w tej edycji konkursu  jest również wyłonienie i nagrodzenie tych miejscowości, które wpisują się w koncepcję „smart village”.

Konkurs organizowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego odbywa się dwuetapowo. W pierwszym etapie ocenie podlegają wszystkie zgłoszenia i wybiera się 10 najwyżej punktowanych miejscowości. Komisja, oceniając wsie na podstawie nadesłanego materiału, zwraca uwagę przede wszystkim na aspekty infrastrukturalne, estetykę krajobrazu wiejskiego, funkcjonujące w miejscowości lokalne organizacje i ich działalność oraz zastosowane rozwiązania „smart village”.

W drugim etapie ocenie podlega 10 wybranych miejscowości poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej i na podstawie głosowania internetowego. Komisja, oceniając wsie, zwraca uwagę przede wszystkim na ogólny wygląd, troskę o stan środowiska przyrodniczego, ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, formy aktywizacji i zaangażowanie mieszkańców oraz wyróżniające miejscowość „smart” realizacje.

Dla wszystkich miejscowości z pierwszej „dziesiątki” Samorząd Województwa Podkarpackiego przygotował atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane w ramach realizacji operacji „Moja Smart Wieś Podkarpacka” zapisanej w planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023.

Uczestnikom, którzy zgłosili się do konkursu, ale ich miejscowości znalazły się poza pierwszą dziesiątką, składamy serdeczne podziękowania za udział, zaangażowanie i czas poświęcony na przygotowanie prezentacji.

Zapraszamy do udziału w następnych edycjach konkursu!!!

 

 

 

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl