Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Na podstawie Uchwały Nr 358/7211/22 z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2022 roku na działania służące realizacji II etapu koncepcji "Uniwersytet Samorządności", poniżej zostały zamieszczone wzory dokumentów (wersja edytowalna) potrzebnych do rozliczenia zadania.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl