Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedłożenie przez Gminę zgłoszenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu, w terminie do dnia 10 września 2022 r.
w następujący sposób:

w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie przy al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-310 Rzeszów,

lub
- za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich,
al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów (decyduje data stempla pocztowego),

lub

- za pośrednictwem platformy ePUAP:ePUAP:/podkarpackie/SkrytkaESP/podkarpackie/skrytka w wymaganym terminie.

Prosimy o uważne zapoznanie się Regulaminem określającym zasady udziału w Konkursie „Piękna Wieś Podkarpacka 2022”. O  wyborze laureatów zadecyduje suma punktów przyznanych przez Komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz głosy internautów.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Oddział organizacji wewnętrznej oraz realizacji wojewódzkich programów wsparcia obszarów wiejskich
Tel: 17 747 6909 lub kom.:730 320 694

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl