Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Dwudniowa konferencja nt. Odnowy Wsi przyciągnęła ekspertów, którzy zajmują się sytuacją obszarów wiejskich i problematyką z nią zawiązaną. Miała ona charakter podsumowujący działania odnowy wsi, zarówno na Opolszczyźnie jak i w Polsce. Została podzielona na bloki tematyczne - w pierwszym dniu jej trwania odbywały się sesje „Panorama 25 lecia” oraz „Na drodze odnowy wsi”, a na zakończenie dnia zorganizowano także wyjazdy studyjne do czterech gmin opolskich: Gogolin, Strzelce Opolskie, Popielów oraz Ujazd.

Drugi dzień był również intensywny i obfitował w panele dyskusyjne i  warsztaty, m.in. nt. zagadnień zachowania dziedzictwa materialnego i niematerialnego, kształtowania przestrzeni wiejskiej oraz tworzenia wspólnoty.

Idea odnowy wsi zrodziła się na Opolszczyźnie, następnie dzięki zaangażowaniu i pracy niektórych samorządów inicjatywa rozszerzyła się na inne województwa. Województwo Podkarpackie jest jednym z niewielu samorządów w kraju, które wspiera rozwój obszarów wiejskich również poprzez proces odnowy wsi, a efekty tych działań widoczne są na każdym kroku.  Poprzez działania oddolne, angażujące sołectwa, które mają realny wpływ jak wygląda gmina i miejscowości przez lata wdrażania Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi, udało się zrealizować wiele celów, jeszcze bardziej skonsolidować społeczność lokalną, wpłynąć na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, zmodernizować przestrzeń wiejską, a także podtrzymać ducha samorządności i dziedzictwa kulturowego.

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl