Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Pomoc pochodzi z budżetu Województwa Podkarpackiego i jest przeznaczona dla gmin, które zdecydowały się realizować projekty w zakresie: aktywizacji lokalnych społeczności ukierunkowanej na rozwój przedsiębiorczości, integracji i aktywizacji społeczności wiejskiej służącej zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych w kontekście procesu odnowy wsi lub modernizacji przestrzeni wiejskiej.

W ramach przyznanego dofinansowania zostanie m.in.: wybudowana ogólnodostępna infrastruktura, stworzone będą miejsca wypoczynku takie jak place zabaw, skwery i boiska sportowe. Powstanie także mała architektura, w tym obiekty sprzyjające turystyce i wypoczynkowi. Wyposażane będą budynki pełniące funkcje kulturalne i integracyjne.

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy trwającego od 3 lutego 2020 r.do 6 marca 2020 r. 71 uprawnionych gmin przedłożyło swoje aplikacje. Wszystkie złożone wnioski zostały następnie poddane ocenie formalnej i merytorycznej zgodnie z zasadami przyjętymi wcześniej przez Zarząd Województwa.  Po dokonanej ocenie sporządzono Listę rankingową, na której znaleźli  się wszyscy wnioskodawcy. Łączna wnioskowana kwota pomocy w ramach złożonych aplikacji  wynosi 704 826,00 zł., z czego koszty całkowite opiewają na wartość 2 148 717,83 zł.

Aktualnie przygotowywane są umowy o dofinansowanie zadań, które w czerwcu br. zawierane będą drogą korespondencyjną.

Mamy nadzieje, że naszym Beneficjentom uda się bez przeszkód zrealizować wszystkie ciekawe projekty.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl