Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

 wnioski o dofinasowanie należy składać w sekretariacie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (p. 432) lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (parter),

      Wniosek uznaje się za złożony w terminie, jeśli wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie od 03.02 do 06.03.2020 r.

Więcej informacji o sposobie ubiegania się o pomoc finansową można uzyskać w Departamencie PROW Urzędu, pod nr tel. 17 747 69 09, 17 747 6948.

Więcej informacji o sposobie ubiegania się o pomoc finansową można uzyskać w Departamencie PROW Urzędu, pod nr tel. 17 747 69 09, 17 747 6948.

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl