Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach Podkarpackiego Programu Odnoway Wsi uchwalane są co roku jako uszczegółowienie zapisów Programu. W uchwale rozpisany jest sposób aplikowania oraz zawarte są wzory dokumentów. Ostateczna wersja zasad zostanie ogłoszona po przyjęciu uchwały przez Zarząd Województwa. Wówczas zostanie także ogłoszony termin naboru wniosków oraz harmonogram wdrażania pozostałych elementów Programu. 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl