Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Wnioski zostały złożone w ramach naboru przeprowadzonego w dniach od 22 stycznia 2024 r. do 16 lutego 2024 r. Zgodnie z procedurami zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Po przeprowadzeniu weryfikacji sporządzono Listę rankingową wniosków, na której znalazło się 18 beneficjentów (wyłonionych w trybie konkursowym w 2021 r.). Łączna wnioskowana kwota pomocy wynosi 260 511,00 zł, a koszty całkowite stanowią wartość 353 902,72 zł. Pomoc finansowa przekazana gminom zostanie wykorzystana na realizację inicjatyw edukacyjnych.

Realizacja II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” w 2024 r.  zakłada (na podstawie złożonych wniosków) wykonanie łącznie 110 inicjatyw edukacyjnych, w których weźmie udział szacunkowo 2 922 mieszkańców terenów wiejskich Podkarpacia. W bieżącym roku gminy są zobowiązane do przeprowadzenia jednorazowo 6 inicjatyw edukacyjnych wpisujących się w bloki tematyczne określone w Programie. Najwięcej szkoleń odbędzie się w ramach: bloku zajęć praktycznych - 45, ekologicznego - 28, etnograficznego - 19, samorządowo-obywatelskiego - 10,  promocyjno-gospodarczego - 6, historycznego - 3. Inicjatywy edukacyjne prowadzone będą w formie: wykładów - 18, seminariów -3, konferencji - 9 i warsztatów - 81.

Inicjatywy edukacyjne objęte koncepcją „Uniwersytet Samorządności” w 2024 r. będą dotyczyły m.in.: aspektów bezpieczeństwa i zarzadzania kryzysowego (jak zachować się w sytuacji zagrożenia, „plecak życia”), zasad działania funduszu sołeckiego i funkcjonowania radnych samorządowych, wolontariatu i działań społecznych, zagadnień z ekologii i dofinasowania do inwestycji proekologicznych,  możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, wykorzystywania energii elektrycznej, rolnictwa ekologicznego, sposobów prowadzenia gospodarki pasiecznej, o zasadach rejestracji produktów lokalnych, czy promocji i kultywowania tradycyjnego dziedzictwa materialnego. W ramach zajęć będzie można dowiedzieć się np. o zdrowym odżywianiu, ziołolecznictwie, wykorzystaniu ziół do  wykonania kosmetyków naturalnych, terapii olejkami eterycznymi, apiterapii. Praktyczne zajęcia  będą dotyczyć m.in. umiejętności rękodzielnictwa, ikonopisarstwa, ceramiki  oraz udzielania pierwszej pomocy.

 

II etap koncepcji „Uniwersytet Samorządności”- Lista projektów, którym zostało udzielone wsparcie finasowe (25.04.2024), plik pdf o rozmiarze: 214.09 KB

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl