Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Wizytacja dokonana w ramach drugiego etapu konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka” przebiegała w kilku etapach. Komisję konkursową przywitał pan Sławomir Stefański wójt gminy Wojaszówka. Następnie delegacja składająca się z pracowników Urzędu Marszałkowskiego wraz z panią Barbarą Zajchrowską przedstawicielem gminy ds. promocji i pozyskiwania funduszy unijnych udała się do Ustrobnej. Na miejscu do przybyłych dołączyła pani Barbara Stefańska sołtys wsi i zarazem przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich.

Podczas  wizytacji komisji konkursowej pokazano miejsca, które są dla mieszkańców najbardziej wartościowe. Przy okazji każdego z nich, zatrzymywano się aby przekazać najciekawsze informacje o ich historii i tradycji z nimi związanej. Wizytacja rozpoczęła się od centrum miejscowości, gdzie znajduje się zrewitalizowany staw z wysepką, stanowiący cześć Zespołu Parkowo-Dworskiego. Jest to miejsce często odwiedzane przez mieszkańców i turystów, charakteryzujące się zadbaną roślinnością,  pięknymi skupiskami dębów, lip i klonów. Można tu bezpiecznie pospacerować wzdłuż brzegów stawu, poobserwować przyrodę i odpocząć. Wieś może poszczycić się cennymi zasobami przyrodniczymi, objętymi ochroną w formie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Obszaru Natura 2000 Wisłok Środkowy z dopływami.  Komisja mogła podziwiać rosnącego tutaj laureata trzeciego miejsca w konkursie na „Drzewo roku”- Dęba Ustrobniaka.

W prezentacji miejscowości nie zabrakło miejsc użyteczności publicznej takich jak: nowo wybudowany żłobek gminny dla najmłodszych mieszkańców  z placem zabaw. Zaprezentowano również Szkołę Podstawową im. Bohaterów Monte Casino w Ustrobnej, z nowoczesną halą sportową. Szkoła kładzie nacisk na poszanowanie wartości patriotycznych i lokalnych tradycji. Uczęszczające do niej dzieci biorą  udział w różnych wydarzeniach odwołujących się do historii Polski i regionu. Komisja konkursowa miała okazję zobaczyć  znajdujące się we wsi obiekty zabytkowe, a wśród nich neogotycki Kościół Parafialny p.w. św. Jana Kantego, z imponującym ołtarzem głównym  przestawiającym Golgotę, ukrzyżowanego, wyrzeźbionego w Monachium Jezusa oraz figury: Matki Bożej Bolesnej i Św. Jana Apostoła, wykonane w pracowni ojca Stanisława Wyspiańskiego - Franciszka. W 2019 r. ukończono budowę wieży kościelnej  w podziękowaniu za uratowanie życia Ryszarda Konstantego honorowego obywatela gminny Wojaszówka.

Jednymi z najistotniejszych miejsc we wsi stanowiących część zabytkowego parku podworskiego w Ustrobnej są murowany dwór i spichlerz, należący niegdyś do rodziny Starowieyskich.  Budynek dworu pochodzi  z I poł. XIX w. i  został wyremontowany przez mieszkańców Ustrobnej. Obecnie mieści się w nim Dom Ludowy, a od 2012 r. swą siedzibę ma także Świetlica Wiejska.  Częścią  zespołu pałacowo-dworskiego jest również wyremontowany dzięki inicjatywie i zaangażowaniu społeczności spichlerz. Został on poświęcony i oddany do użytku jako Wiejski Ośrodek Zdrowia i Dom Strażaka.

Podczas  wizytacji w dworku komisja konkursowa miała okazję porozmawiać  z przedstawicielami miejscowości o  życiu społeczności lokalnej, działalności miejscowych organizacji oraz poznać bogatą historię wsi opisaną w gablotach wywieszonych w obiekcie. W sołectwie działa m.in.: KGW, OSP, Uczniowski Klub Sportowy Ustrobna, zespół śpiewaczy „Ustrobianki”. Przybliżono również postać Stanisława Starowieyskiego urodzonego w dworku w Ustrobnej. Bohatera narodowego, kawalera Orderu Virtuti Militari, działacza kościelnego, społecznego i charytatywnego, szambelana papieskiego, wiźnia i ofiary obozu koncentracyjnego w Dachau, błogosławionego Kościoła katolickiego.

Wieś może pochwalić się rozwiniętą infrastrukturą drogową i techniczną, przez cały czas prowadzone są inwestycje i działania zmierzające do poprawy jakości życia. Został opracowany plan zagospodarowania przestrzennego, w celu zachowania ładu architektonicznego. O tym, że we wsi żyje się coraz lepiej, świadczyć może wzrost budownictwa jednorodzinnego.

Składamy serdeczne podziękowania za merytoryczne przygotowanie, oprawę przebiegu oceny wsi opowieściami i ciekawostkami o najważniejszych i najpiękniejszych miejscach Ustrobnej oraz ciepłe przyjecie komisji konkursowej!

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl