Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Komisję konkursową powitała pani Magdalena Hasiak sekretarz Miasta i Gminy Ulanów, która zaprezentowała Bieliny w aspekcie: historycznym, społecznym oraz wspomniała o najważniejszych inwestycjach, które zostały zrealizowane w sołectwie. Po zakończeniu tej części, Komisja z panią sekretarz udała się w teren, aby na miejscu móc zapoznać się z walorami zgłoszonej w konkursie miejscowości. Wizytację rozpoczęto w przy wjeździe do miejscowości w miejscu, gdzie znajduje się tablica z gryfem przedstawiającym św. Wojciecha w łodzi, na pamiątkę patrona wsi oraz roku milenijnego.

Tam do delegacji dołączyły pani sołtys Katarzyna Kowalska-Mroczek oraz pani Mariola Paszek prezes stowarzyszenia „Bieliny - wieś nad Sanem", odpowiadającego za inicjowanie szeregu przedsięwzięć podejmowanych na rzecz miejscowości.

Bieliny to dawna wioska szlachecka, której dowody istnienia sięgają IX w. Jest tutaj wiele miejsc, które mają znaczenie historyczne i odnoszą się do wydarzeń mających miejsce w bogatej przeszłości wsi. Kolejnym punktem wizji lokalnej była wizyta w „Wysokim Lądzie”, miejscu szczególnym dla Bielan i kolejnych pokoleń mieszkańców. Według zachowanych podań wieś jest związana z postacią Św. Wojciecha, który podczas swojej ostatniej podróży z Czech do Prus miał wysiąść na brzegu Sanu. Na pamiątkę tego wydarzenia postawiono drewniany kościół poświęcony św. Wojciechowi o czym miał wzmiankować Długosz w swoich dokumentach. Znajduje się tutaj pomnik Tysiąclecia z tablicą pamiątkową. Odbywają się wydarzenia o charakterze kulturalnym i religijnym upamiętniające kult Św. Wojciecha. Miejsce to jest również szczególne pod względem przyrodniczym, widok z wysokiej skarpy na płynącą w tej części potężną rzekę San, budzi szacunek i skłania do refleksji.

Kolejnym punktem prezentacji była wizyta na zabytkowym cmentarzu, gdzie znajdują się pyty nagrobne oraz krzyże żeliwne z przełomu wieków XIX i XX, które zostały niedawno poddane renowacji dzięki staraniom Stowarzyszenia w Bielinach. Są również miejsca pamięci-zbiorowe mogiły powstańców styczniowych oraz partyzantów AK i Batalionów Chłopskich, a także groby Aleksandra Maurycego Mniszcha oraz Pauliny Mari Strubenvoll, postaci związanych z dworem we wsi. Komisja konkursowa miała okazję zobaczyć usytuowany w centrum miejscowości zabytkowy barokowy Kościół pw. Św. Wojciecha. O świątyni opowiadał miejscowy proboszcz Ks. Wojciech Szpara. Sanktuarium zostało ufundowane przez Elżbietę Annę Dulską, córkę Michała Wiśniowieckiego, żonę ordynata Zamoyskiego. Okazała świątynia budzi podziw m.in. ze względu na przepiękną polichromię w nawie kościoła, wielki, pozłacany i pełen zdobień ołtarz wykonany z czarnego kararyjskiego marmuru oraz złote figury świętych. W świątyni znajduje się również kaplica z relikwiami świętych.

Kolejnym ważnym punktem na mapie Bielin, który odwiedziła komisja był znajdujący się nieopodal Klasztor Sióstr Dominikanek z piękną zabytkową Kaplicą pw. Św. Józefa. Klasztor został ufundowany przez hrabiego Alfonsa, jednego z braci Mniszchów. W czasie drugiej wojny światowej, kaplica służyła jako szpital i schronienie dla rannych i partyzantów. Siostry Dominikanki zaskarbiły sobie szacunek miejscowej ludności, do dzisiaj pełnią służbę w miejscowości. Obecnie w kaplicy odprawiany jest odpust, msze święte oraz modlitewne adoracje.

Następnie komisja konkursowa odwiedziła miejscową Szkołę Podstawową w Bielinach, przylegającą do parku podworskiego, po której oprowadzała pani Barbara Simbiga dyrektor placówki. Budynek szkoły jest wiekowy, ale wyremontowany i dobrze wyposażony, a dzieci mają możliwość nauki z wykorzystaniem nowinek technicznych. W otoczeniu placu szkolnego znajduje się plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz boisko sportowe, na którym rozgrywa mecze m.in. Katolicki Klub Sportowy Milenium.

Dzięki współpracy bielińskiego Stowarzyszenia i miejscowych radnych oraz sołtysa przy pozyskaniu środków, udało się stworzyć miejsce aktywności lokalnej. Teren w środku wsi został zagospodarowany, ustawiono stoły betonowe do gry w tenisa, w szachy i piłkarzyki, ławeczki, kosze na śmieci, a wszystko w otoczeniu zieleni, kwiatów i krzewów. To miejsce spotkań i integracji młodszych i starszych również zaprezentowano komisji konkursowej. W Bielinach działa prężnie straż pożarna, która posiada swoją remizę, garaż, wóz bojowy i wiele sprzętu specjalistycznego. Obok świetlicy znajduje się plac zabaw dla dzieci nawiązujący stylistyką do pożarnictwa.

Ostatnim punktem wizytacji, były oględziny wizytówki miejscowości, jaką jest zabytkowy park z historycznym dworkiem. O tej porze roku przyroda w parku przedstawia się zjawiskowo, odcienie jesieni na wiekowych, monumentalnych drzewach, spacer wzdłuż malowniczych alejek, które pamiętają dawne czasy był dla członków komisji wyjątkowy. W dworku do delegacji dołączyli kolejni reprezentanci wsi i gminy: pani Joanna Małek dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie oraz Bartłomiej Pucko kustosz dworku.

Pierwsze wzmianki o istnieniu obiektów datuje się na XVI w. Przez wieki zmieniali się właściciele dóbr ziemskich w Bielinach. Najbardziej zasłużonymi dla lokalnej społeczności były rody: Mniszchów i Czartoryskich. Komisja konkursowa mogła zapoznać się z historią powstania dworku, charakterystyką obiektu, układem i przeznaczeniem komnat oraz codziennym życiem, jakie się tutaj odbywało. Obecnie dworek jest własnością gminy, która w ramach realizowanego projektu wyremontowała obiekt i dokonała jego uroczystego otwarcia. Odbywają się tutaj liczne wydarzenia o charakterze kulturalnym oraz rozrywkowym takie jak: koncerty np. z cyklu „Przy muzyce o muzyce”, pokazy tańców dworskich, pokazy konne, warsztaty rękodzieła np.: „Dary natury”, „Niech tradycja żyje”, fotograficzne, teatralne i nawet szachowe. W ostatnim czasie oddana została do użytku ścieżka rowerowa łącząca dworek z Ulanowem - siedzibą gminy. Na uwagę zasługuje fakt, że miejscowość posiada rozwiniętą infrastrukturę drogową i techniczną.

Składamy serdeczne podziękowania za merytoryczne przygotowanie i ciepłe przyjęcie komisji konkursowej w Bielinach.

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl