Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Komisję konkursową powitał pan Marek Rączka Wójt Żyrakowa wraz z delegacją reprezentującą sołectwo. Wójt przypomniał,  że gmina z sukcesami  rokrocznie startuje w konkursie „Piękna Wieś Podkarpacka”  zgłaszając w nim kolejne miejscowości. Dodał również,  że wydarzenie jakim jest konkurs to także okazja do zaprezentowania dorobku konkretnej miejscowości, zrealizowanych inwestycji, różnorodności wsi oraz sposobów kultywowania lokalnych tradycji.

Podczas wizyty członkom komisji towarzyszyli: pani Katarzyna Kania wieloletnia przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Żyrakowie, pani  Anna Glinka dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, pan Łukasz Poproch sołtys wsi Żyraków, pan Tomasz Duma członek rady gminy oraz pan Marcin Sak prezes OSP.

Po spotkaniu z wójtem, wyruszono w teren aby obejrzeć miejsca szczególne dla miejscowej społeczności. Pierwszym przystankiem na trasie był plac znajdujący się w centrum  wsi, pełniący funkcję  rynku - ozdobiony różnorodnymi nasadzeniami krzewów i kwiatów oraz flagą Polski. To miejsce reprezentacyjne, służące również do organizacji imprez o charakterze kulturalno-patriotycznym.

Następnym elementem wizytacji była wizyta w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie, gdzie miejscowy proboszcz Ks. Tomasz Gołąbek opowiadał o historii świątyni oraz remoncie, którego udało się dokonać dzięki pracy i zaangażowaniu mieszkańców. W prezentacji nie mogło zabraknąć zabytkowego dworku w Żyrakowie wraz z otaczającym go parkiem, pozostałości po szlachetnych rodach zamieszkujących te ziemie w przeszłości. Wąskie alejki spacerowe, pomost wraz ze stawem, stare okazałe wiekowe drzewa jesienną porą prezentują się niezwykle urokliwie. Dworek po gruntownych remontach stanowi obecnie Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie z bogatą ofertą edukacyjną i kulturalną. Członkowie komisji mogli posłuchać o licznych wydarzeniach i przedsięwzięciach organizowanych przez CKiP w Żyrakowie. Wieś posiada jednostkę OSP z bogatą historią i tradycjami, a członkowie komisji mieli okazję zapoznać się z działalnością i wyposażeniem ratowniczym strażaków.

Na trasie do Szkoły Podstawowej zaprezentowano boisko sportowe miejscowego LKS, lokalną infrastrukturę: drogi, chodniki, przejścia dla pieszych, przystanki, zadbane obejścia domowe, czyli jedne z kluczowych elementów oceny. Miejscowa placówka oświatowa jest dobrze wyposażona, ma ciekawą ofertę zajęć dla dzieci i wychowała już wiele pokoleń mieszkańców Żyrakowa. W szkole komisja miała okazję porozmawiać z panią Elżbietą Ulak dyrektorem oraz panem Robertem Palecznym wicedyrektorem. Szkoła otoczona jest zasługującą na uwagę infrastrukturą sportową w postaci m.in.: hali sportowej, oświetlonego orlika oraz placu zabaw dla młodszych dzieci.  

Chwilę oddechu w ramach intensywnych wrażeń zapewniła wizyta w siedzibie z Koła Gospodyń Wiejskich. Spotkanie z Paniami, wspólne oglądanie fotografii, opowieści  przy poczęstunku dodały energii przed dalszą wizytacją miejscowości. Następny element prezentacji wsi obejmował wizytę w Gminnej Bibliotece Publicznej, gdzie pani Anna Glinka dyrektor biblioteki przedstawiła bogatą działalność edukacyjną i kulturalną placówki, która organizuje m.in. imprezy kulturalne, spotkania autorskie, akcje czytelnicze takie jak np.: „Noc z Andersenem”, „Narodowe czytanie”.  

Na trasie ze szkoły członkowie komisji konkursowej mieli okazję zobaczyć zabytkową kapliczkę z XIX wieku, wykonaną z drewniana z rzeźbą św. Jana Nepomucena wyremontowaną z inicjatywy Stowarzyszenia Odnowy Kapliczki.

Komisję Konkursową przyjął również w swoim nowoczesnym gospodarstwie  pan Tomasz Duma członek rady gminy. Gospodarz może poszczycić się licznymi nagrodami o randze ogólnopolskiej za prowadzoną działalność rolniczą (uprawa zbóż, hodowla trzody chlewnej), w tym dyplomem od Prezydenta RP za „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Podobnymi osiągnięciami może poszczycić się pan Łukasz Paproch sołtys, który oprócz swojej działalności społecznej na rzecz wsi, prężnie rozwija swoje prywatne gospodarstwo rolne.

Dzięki dogodnej lokalizacji w pobliżu miasta Dębica oraz przebiegającej przez gminę autostradzie A4, miejscowość intensywnie się rozwija, o czym świadczy wzrost budownictwa jednorodzinnego oraz zwiększenie sieci przedsiębiorstw - ok. 140 zarejestrowanych firm. Mieszkańcy mają dostęp do sieci wodnokanalizacyjnej, dbają o ekologię , korzystają z odnawialnych  źródeł energii.

Ostatnim punktem wizytacji było spotkanie w trzygwiazdkowym Hotelu Milenium w Żyrakowie, gdzie nastąpiło podsumowanie całego przebiegu wizytacji. Komisja konkursowa miała okazję zapoznać się  m. in.: z kroniką Koła Gospodyń Wiejskich, publikacjami dotyczącymi miejscowości oraz stroną na portalu społecznościowym prowadzoną przez lidera wsi – sołtysa pana Paprocha, za pomocą której komunikuje się z mieszkańcami.

Jak pokazuje przykład społeczności Żyrakowa - najważniejsze w konkursie „Piękna  Wieś Podkarpacka” nie jest jednak samo piękno miejsc, tylko zaangażowanie ludzi i jedność mieszkańców.

Składamy podziękowania reprezentacji wsi, która towarzyszyła komisji konkursowej podczas wizji lokalnej za merytoryczne przygotowanie, skrupulatność w prezentacji, dobry humor oraz inspirujące rozmowy!

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl