Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Na miejscu komisję konkursową  powitała delegacja wsi Tarnawa Górna reprezentowana przez następujące osoby: Pana Jerzego Zubę głównego specjalistę ds. promocji gminy Zagórz, Panią Władysławę Furdak sołtys wsi Tarnawa Górna, Panią Ewę Woźniak przewodniczącą KGW, Pana Jana Stacha prezesa OSP, Pana Marka Kabałę radnego Rady Miejskiej w Zagórzu.

Podczas wizji lokalnej komisja konkursowa miała okazję zapoznania się z obiektami i miejscami, które znacząco wyróżniają się w miejscowości i mają pozytywny wpływ na warunki życia w Tarnawie Górnej, zarówno pod względem estetycznym jak i funkcjonalnym. Przedstawiciele społeczności rozpoczęli prezentację miejscowości od wizyty w Domu Ludowym, stanowiącym centralny punkt wsi, w którym siedzibę mają działające na tym terenie Panie z  KGW Tarnawa Górna. Zapoznano się również z bogatą historią wsi oraz działalnością miejscowych stowarzyszeń i organizacji. Następnie pokazano tereny rekreacyjne, remizę OSP, budynek ośrodka zdrowia oraz znajdujące się nieopodal centrum ruiny kamiennej cerkwi pw. Zaśnięcia NWP z 1817 roku. Kolejnym etapem był przejazd przez miejscowość, prezentacja miejsc użyteczności publicznej, posesji prywatnych oraz najciekawszych zabytków architektury i obiektów przyrodniczych do których zaliczyć można:  kapliczki, góry Makówka i Gruszka oraz historyczne „Miejsce Straceń” upamiętniające ofiary drugiej wojny światowej.   

Składamy podziękowania delegacji reprezentującej sołectwo Tarnawa Górna za zaangażowanie w prezentację atrybutów i piękna miejscowości, interesujące opowieści oraz serdeczne przyjęcie komisji konkursowej na swoim terenie. 

 Zdjęcie przedstawia komisję konkursową z Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawicieli społeczności miejscowości Tarnawa Górna: Pana Jerzego Zubę głównego specjalistę ds. promocji gminy Zagórz, Panią Władysławę Furdak sołtys wsi Tarnawa Górna, Panią Ewę Woźniak przewodniczącą KGW, Pana Jana Stacha prezesa OSP, Pana Marka Kabałę radnego Rady Miejskiej w Zagórzu Zdjęcie przedstawia komisję konkursową z Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawicieli społeczności miejscowości Tarnawa Górna: Pana Jerzego Zubę głównego specjalistę ds. promocji gminy Zagórz, Panią Władysławę Furdak sołtys wsi Tarnawa Górna, Panią Ewę Woźniak przewodniczącą KGW, Pana Jana Stacha prezesa OSP, Pana Marka Kabałę radnego Rady Miejskiej w Zagórzu

Zdjęcie przedstawia ruiny kamiennej cerkwi pw. Zaśnięcia NWP z 1817 roku w miejscowości Tarnawa Górna  Zdjęcie przedstawia górę Makówkę z krzyżem milenijnym w miejscowości Tarnawa Górna

                                               lZdjęcie przedstawia wizytację komisji Konkursowej na górze Makówka w miejscowości Tarnawa Górna  Zdjęcie przedstawia wizytację komisji Konkursowej w  „Miejscu Straceń” upamiętniającym ofiary drugiej wojny światowej w miejscowości Tarnawa Górna

 

                

 

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl