W związku z tym prosimy wylosowane gminy o zgłaszanie do Oddziału wdrażania wojewódzkich programów wsparcia obszarów wiejskich zakończenia realizacji zadania, w celu ustalenia terminu kontroli (tel. 17 747 69 36). Przypominamy, że w przypadku wylosowanych gmin, protokół z kontroli jest dokumentem wymaganym przy rozliczeniu zadania.  

Kontrola zostanie przeprowadzona w gminach:

1. Lubenia

2. Tarnowiec

3. Komańcza

4. Stubno

5. Żyraków

6. Tyczyn

7. Ustrzyki Dolne

8. Ostrów

9. Nozdrzec