Zapraszamy przedstawicieli 81 gmin (wójta/burmistrza i skarbnika), które otrzymały w tym roku pomoc finansową w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016, do podpisywania umów o dofinansowanie (w załączniku uchwała o przyznaniu pomocy wraz z wykazem dofinansowanych zadań).

Termin i miejsce podpisywania umów:

1. Od 24 do 31 lipca.  

2. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, pok. 434.