Radni Sejmiku przyznali dofinansowanie wszystkim gminom, które w br. złożyły wnioski o udzielenie pomocy finansowej z budżetu województwa. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację zadań w sołectwach, które uczestniczą w PPOW. W drugiej połowie lipca zostaną podpisane umowy o dofinansowanie zadań.